Eerste Participatieverklaringen in Kampen ondertekend

Eerste Participatieverklaringen in Kampen ondertekend

Donderdag 23 maart worden de eerste Participatieverklaringen getekend door dertig statushouders. Het is voor het eerst dat dit in Kampen gebeurt, een bijzonder moment voor alle partijen. Wethouder Eibert Spaan is namens het college bij de uitreiking aanwezig.

Met het ondertekenen van de participatieverklaring verklaart de ondertekenaar kennis te hebben genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving, deze respecteert en actief een bijdrage wil leveren aan de Nederlandse samenleving.

Om de participatieverklaring te kunnen ondertekenen, volgt de statushouder een tweedaagse workshop. Deze workshop wordt gegeven door WenL opleidingen en Stichting Welzijn in Kampen (SWiK).Tijdens deze workshop worden abstracte thema’s zoals vrijheid en gelijkwaardigheid, concreet gemaakt aan de hand van voorbeelden, zoals gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Daarnaast wordt uitgelegd hoe het onderwijs en de gezondheidszorg geregeld is, wat mogelijkheden zijn om werk te vinden en hoe je kunt deelnemen aan activiteiten in de buurt. Ook komen de geschiedenis van Kampen en lokale gebruiken aan bod.

Na de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet Inburgering (naar verwachting per 1 juli 2017) is het ondertekenen van de participatieverklaring een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen.

Wethouder Eibert Spaan: “De gemeente Kampen wil ook een thuis zijn voor statushouders. We vinden het belangrijk dat deze doelgroep snel inburgert, zodat zij hier ook een leven kunnen opbouwen en waar mogelijk in eigen onderhoud voorzien. Het ondertekenen van een participatieverklaring is daarbij een mooie stap.”

 

De volgende bijeenkomsten vinden plaats op maandag 3 en 10 juli 2017.

2018-04-03T09:20:26+00:00