Over W en L opleidingen2018-04-03T11:57:34+00:00

Over W en L opleidingen

Missie

W en L Opleidingen streeft er naar dat iedere inburgeraar naar vermogen participeert in de samenleving en dat wij voor degene die dat (nog) niet kan, ondersteuning bieden. Ons voornemen is om (alle) inburgeraars zelfvoorzienend te laten worden, waardoor zij een weg kunnen vinden binnen de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld door te werken of een opleiding te volgen. We willen van waarde zijn voor onze cursisten en hun omgeving, zodat iedereen mee kan doen binnen onze maatschappij.

Leren is een sociaal proces. W en L Opleidingen stimuleert dan ook het onderlinge contact tussen medecursisten en hun leefomgeving. Medewerkers streven zelf ook naar goed contact met de cursisten, zodat zij zich veilig voelen om te leren. In kleine groepen en binnen een prettige leeromgeving wordt de cursist uitgedaagd om het beste van zichzelf te laten zien. Wij gaan in ontmoeting met elkaar, hebben respect voor elkaar en werken aan de ontwikkeling als mens.

Visie

Onze opleidingen zijn erop gericht om onze doelen na te streven. Cursisten leren kritisch en zelfstandig in de maatschappij te staan. Onze visie is een stevig handvat om dit te bereiken. Eén woord is hierin leidend: maatwerk. Het leeraanbod wordt afgestemd op taalniveau en leerstijl en er worden pas nieuwe stappen gezet als de voorgaande stap met succes is afgerond.

De omgang met de wereld vraagt om verantwoordelijkheid, respect en acceptatie. Verschillen tussen mensen, ideeën van mensen, culturen en religies worden besproken waarbij ‘respect’ het kernbegrip is. Dit willen wij uitstralen. We zorgen voor goed onderwijs en een motiverend klimaat.

Onze doelen

 • de zelfverantwoordelijkheid van de inburgeraar te activeren;
 • het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de inburgeraar te stimuleren;
 • de weerbaarheid van de inburgeraar te vergroten;
 • te helpen bij het gebruik maken van een netwerk;
 • te ondersteunen en/of aanmelden bij eventuele externe opleiding;
 • feedback te geven en op een toetsende wijze te reflecteren;
 • problemen in de voortgang van het traject te signaleren;
 • samen met de inburgeraar naar oplossingen voor belemmeringen te zoeken, resultaat en doelgericht werken;
 • effectief gedrag te bekrachtigen;
 • de inburgeraar keuzes helpen te maken die energie en motivatie geven;
 • vergroting van het sociale en arbeidsmarktgerichte netwerk te stimuleren.