Staatsexamen NT2 1 en 22018-04-04T07:50:21+00:00

Project Description

Inburgeren kan op twee manieren. De meeste inburgeraars doen het inburgeringsexamen, maar inburgeren kan ook met het Staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2). Hiermee is de cursist niet alleen ingeburgerd, maar kan hij/zij zich ook aanmelden bij een hogeschool of universiteit om verder te studeren. Deze cursus kan als vervolg op de inburgeringscursus A2 worden gevolgd. Wanneer echter bij intake al blijkt dat het instapniveau van de cursist voldoende is, kan ook direct gestart worden met deze cursus. De cursus is op twee niveaus te volgen. De programma’s zijn:

  • Programma I, B1 Niveau
  • Programma II, B2 Niveau

Tijdens de cursus wordt de cursist compleet voorbereid op het examen door te oefenen met de onderdelen die in het examen aan de orde komen. De onderdelen zijn:

  • Lezen
  • Luisteren
  • Schrijven
  • Spreken

In kleine groepen wordt gewerkt aan het beoogde einddoel. Een grote hoeveelheid opdrachten is zelfstandig uit te voeren en het online programma geeft directe feedback en de mogelijkheid tot toetsing Daarnaast wordt de cursist intensief begeleid door een bevlogen docent die het huiswerk nakijkt, helpt bij de opdrachten en gesprekken voert om de spreekvaardigheid te bevorderen. Ook bij de aanmelding voor een eventuele vervolgopleiding wil W en L Opleidingen de cursist graag bijstaan.

Wilt u meer informatie over onze Staatsexamen NT2 1 en 2 neem dan contact met ons op.
tel: 06 – 383 425 81 of e-mail: info@wenlopleidingen.nl

 

Aanmelden